Moderní obec aneb boj papírového standardu s online technologií

Online komunikace, evidence, prezentace informací v obecní samosprávě se u většině obcí zasekla na počátku rozvoje. Obecní web dle zákona a dál už ani krok. Mnoho obecních webů funguje jen jako online úřední deska. Jakéže další kroky mám na mysli?

 

Moderní obce pochopily, že prezentaci informací občanům na webových stránkách lze rozšířit o další a další prospěšné věci:

- online rozpočet města včetně aktuálního stavu jednotlivých položek

- audiovizuální záznam z jednání zastupitelstva

- online nahlášení určitého nedostatku a závady na veřejných prostranstvích

- elektronická obsluha obyvatel, kdy občan prostřednictvím rezervačního formuláře si objedná datum, kdy na úřadě vyřeší xy věc, například odhlásit vůz.

- aplikace veřejné zakázky, kdy úřad zveřejňuje výzvy na veřejné zakázky, ale i publikuje výsledky výběru a průběh realizace

- e-dotace, kdy žadatel online vyplňuje formulář a obec online informuje o výsledcích

- online platby, neboli online evidence domácnosti/firmy/spolku, kde obec provozuje evidenci poplatků a informuje automaticky občana/firmu/spolek o úhradách různých poplatků. Například svoz odpadů, přeplatek/doplatek za obědy ve školní jídelně,.... a nabídne subjektu možnost platby kartou, aby vše šlo rychle a bez pokladních hodin na obci. Vše si pak občan/firma/spolek může dohledat v online evidenci

 

Mezi českými průkopníky online světa patří České Budějovice, Semily a Vestec. Mezi světovými velmoci v online světě na úrovni státní správy i samosprávy patří Estonsko, kde se například online volí do obecního zastupitelstva, přes mobil se platí vstupenka do městského divadla a Estonec již přestává fyzicky navštěvovat úřady.

 

Moderní technologie nabízí státu a obcím jejich povinnosti zjednodušovat. Z mého pohledu by to chtělo odvahu a chuť se poučit od druhých, kteří již online technologie používají.