Audiovizuální záznam - 8.zastupitelstvo města Krásná Lípa 14.3.2016 (část)

Motivací pro pořizování záznamu  jednání ze zastupitelstva a jeho zveřejnění je navázání na řadu měst a obcí, které to považují za kompaktní a průhledné jednání vůči občanům.

Přítomno 13 zastupitelů z 21. Omluveni 4. Ostatní přijdou.

Harmonogram:

17:16 Plnění úkolů

Přepracovat Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Bylo zpracováno, projednáno i v komisi výstavby, avšak bude pozdrženo, protože právní zástupkyně města se postupem více zabývá již od půlky února, ale zatím není od ní dopracováno.

 

 17:19 Prezentace akcí v KL

- ples města, otužilci, nové vrata v tech.službách, společné jednání starostů, výroční schůze hasičů, Brtnické ledopády (lepší značení?), Světlo pro rozhlednu (osvětlení vnitřních prostor, webová kamera), novoroční ohňostroj, novoroční běh, masopust, akce jógy, turnaj v líném tenise, otužilci, dětský karneval, setkání KČT (příprava expozice turistického muzea),

 

17:34 Program akcí

Kinokavarna, Expediční kamera, Umělcova cesta, Noc s Adresenem, Aprílový turnaj v línem tenise, Queen revival ...)

 

17:36 Rozpočet, přítomno 16 zastupitelů

- rozpočtové opatření

- vyrovnaný rozpočet 2016 (příjmy 66mil., náklady cca 60mil (vč. naspořených peněz 20mil))

- 1mil oprava komunikací, parkoviště v Pražské ul. 950tis., 850tis oprava můstku u rybářů, 2mil. opravy městských domů, 500tis nákup techniky TS, Kino osvětlení 110tis,

 

17:45 Rozpočtové opatření

 

19:50 Přehled investic 2016 - audiovizualni zaznam 

 

 

- zvýšení bezpečnosti u ZŠ (rozpočet 3mil,, čeká se na dotaci IROP)

- chodník Varnsdorfská ul (2mil., čeká se na dotaci)

- muzeum Turistiky (3mil. čeká se na dotaci)

- parkoviště Kyjov (2 parkoviště, hotová projektová dokumentace, 5mil., vlastní zdroje?)

- rekonstrukce sběrný dvůr (10mil., dotace OPŽP)

- víceúčelové hřiště pod hrází Cymrák

- rozšíření T-klubu 

- rozhledna Maškův vrch (dotace Euroregion Nisa) 

- zateplení bytového domu ul. Nemocniční (4mil., možná IROP - 34%)

- využití Cymráku (dílčí kroky pro zlepšení)

- můstek Kyjovská (800tis, vlastní prostředky)

- chodníky Pražská (bez odhadu, dotace)

- revitalizace Kyjovské (Rybarna, Kyjovská 3, kašna, Kyjovská 54). kraj do konce roku plánuje opravit komunikaci

- čištění volných ploch

- cyklostezka Rumburská (chybí část pozemku, 16mil.

- přehrada Kyjov (8mil)

- křížová cesta (5-8mil)

- nová dodávka pro hasiče (2mil)

- cyklostezka (KL, Rybniště, Podluží, část projektové dokumentace má Rybniště, Euroregion NISA)

 

18:14 Sociální fond 2016 (půjčky zaměstnancům města, )

- rozpočet 569tis

 

18:18 Členské příspěvky

Destinační fond, Euroregiony, ...

 

18:21 Finanční kontroly 

- města od externích subjektů

- finanční výbor, bez nedostatků

- kontrolní výbor (plnění usnesení, hmotná zodpovědnost), bez nedostaků

 

18:30 Hospodářský výsledek ZŠ KL

- příjmy 422tis

 

18:34 Hospodářský výsledek Kostka

 

18:37 Projekty Kostka 

- příspěvky z dotací (ČEZ, Albert,.kraj,...)

- podpora od kraje 3,5mil.

 

18:41 Pečovatelská služba v Kl

- loni 400tis, letos od kraje 125tis

 

18:43 Amari - terénní práce 2016

- dotace od vlády 200tis

 

18:45 Hospodaření Křinice..

- cena pro rok 2015 Kč 590, pro rok 2016 Kč 626,-

 

18:47 Diskuze občanů

- diskuze o ulici Školní

- zastupitelé přijímají návrh A.Kubici, aby se prioritně město zabývalo řešení dopravní situace v ul. Školní.

 

18:52 Prodej budovy č. p. 538 v ul. Nemocniční

- 2 zájemci (návrhy ceny a) 400tis - vybuduje byty. a b) 550tis. - cukrárna a byty). (1 PRO)

- c) město navrhuje cenu 600tis. (15 PRO)...Zobrazit více

 

19:06 Prodej nemovitosti č. p. 285 ul. Smetanova. a) Kupující navrhuje 2mil. (0 PRO) b)Město navrhuje 3,5mil (6 PRO). c) neprodat (10 PRO)

- hlasovací lístky

- diskuze zastupitelů

- druhé hlasování o b) PRO 7 c) PRO 9

Neschvaluje prodej.

 

19:25 Dotace spolky v KL - činnost

- priorit a: počet členů, počet akcí, práce s detmi

- činnost tabulka (návrh komise) viz. foto

- diskuze ohledně činnosti šachového oddílu, návrh komise 0, členové šachů nesouhlasí

- souhlas plus šachy (3tis), PRO 15

 

 

20:00 Dotace spolky KL - na akci (konec audiovizuálního záznamu)

- návrh komise

- diskuze

- návrhy komu přidat/komu ubrat?

- PRO 16 bez změny návrhu komise

 

20:21 prodej pozemků

- zatím všichni PRO dle návrhu komise

 

20:50-21:08 přestávka, 15 zastupitelů přítomno

 

21:08 Rozhledna na Maškově vrchu

- rozpočet stavby 10,5 mil.

- 10% z vlastních výdajů

- účast v projektu. PRO

 

21:15 Koncesní smlouva o provozování kanalizace

 

21:16 Bronzová socha Lev u parku

- vlastnictví?, 

- přivlastnění do evidence města

 

 21:20 Kontrolní výbor

- plnění usnesení ZM a RM

- zajištění bezpečnosti při pořádaných městem...Zobrazit více

 

21:25 Závlaha fotbalového hřiště

- před-odsouhlasení žádosti pro případnou dotaci

 

 

21:26: Pracovní zahraniční cesta 

- do Polska, spolupráce s městem Zyrardow

- historie Dittrichové

 

21:28 Inspekční správa ZŠ Krásná Lípa 

- diskuze

 

21:33 Diskuze zastupitelů města

- opravy místní komunikace (květen)

- uzamykání popelnic (na vlastnících)

- diskuze o zveřejňování informací z probíhajícího zastupitelstva

- diskuze o dotacích na přípojku k kanalizace

- stříbrné akce Ústeckého kraje (Tour de feminin, Folklorní festival za KL )

- OPS České Švýcarsko - jak se věci mají