Audiovizuální záznam - 7.zastupitelstvo města Krásná Lípa

 Motivací pro pořizování záznamu  jednání ze zastupitelstva a jeho zveřejnění je navázání na řadu měst a obcí, které to považují za kompaktní a průhledné jednání vůči občanům (prosazuje hnutí Starostové a nezávislý (STAN) a například obce:  Benešov nad Ploučnicí, Česká Lípa, Ústí nad Labem , Semily nebo Ústecký kraj) a aktivně uchopili možnost, kterou dává zákon (veřejné jednání zastupitelstva). Za druhé je to jediný veřejně dostupný výstup kromě osobní zprávy vedení města na webových stránkách.  Překvapila mně intenzivní odmítavá reakce a obavy ze strany zastupitelů kromě Volby pro Lípu. Záznam byl dle zákona pořízen, nebyl nijak modifikován a je zveřejněn níže. 

 

1.část 

17:14 - 18:09

Prezentace Lužické nemocnice (prezentuje p. Pokorný z představenstva)

1. stav k 31.3.2015 (smluvní vztahy, personální situace, soudní případy 8mil.-fáze znaleckých posudků, technický stav - není 

18:10 Úkoly plnění zastupitelstva. 15 Pro

18:11 - 18:42 Prezentace aktivit ve městě (kontroly dotací, nová zastávka, rozšiřování sadových prostor, nové pozemky na Polní vyprodány, výměna oken, opravy fasád,, odkup pozemků pod Cymrákem., Světlo pro rozhlednu Vlčí hora, koncert p. Farský, 

18.43: Pozvánky na akce

18.44 Hlavní program

18.45 - 18.50 Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM (p.Hořeňovský) - kontrolní výbor neshledal pochybení. Vyzval zastupitele, aby zaúkolovali KV. 16 Pro

18.50 Zpráva o činnosti finančního výboru (p. Šedivý). Poděkování členům. Zpráva o hospodaření bez připomínek. 2 kontroly (fasády, přidělení příspěvku na podporu kultury a sportu). Pro 16

https://youtu.be/5KyyJQl-8Uc

2.část

18:51 - 19:11 Zpráva o financování ZŠ Krásná Lípa

- opravy, nábytek, kuchyňka, příspěvky, kancelář 

- vrácení neinvestičního příspěvku městu......Zobrazit více

 19:11 - 19.19 Hospodaření Kostky

- odpisy

- příspěvek 1,1mil od města Kostce na rok 2016...Zobrazit více

19.20 Dotační program na fasády, střechy, oplocení -115tis

19.21 Dotační program na podporu činnosti a akcí - 640tis

19.24 - 19.39 Rozpočet města 

- navýšení příjmu (z prodeje nemovitostí)

- rozpočtové provizoriu (příjem 60mil, výdaje 82 mil) 22mil na účtě města...Zobrazit více

19.39 Plán jednání zastupitelstva na rok 2016, pondělí 14.3,13.6, 12.9., 12.12.2016

19.43 - 20.38 Prodej pozemků města

- zastupitelstvo jedná o prodeji pozemku 

Prodej pozemku 1586/1 k.ú. KL (žadatelé Soukupová versus Kubicovi) již jedná 30 min., Precedens. Obálková metoda. Zastupitelstvo neschvaluje prodej nejvýší nabídce (manželé Kubicovi). Zastupitelstvo neschvaluje nabídku nejnižší nabídce (navrh. p. Hořeňovský). Zastupitelstvo neschvaluje prodej tohoto pozemku dle nového pravidla, vypuštění paragrafu příspěvku (návrh. pí.Preyová). Zastupitelstvo navrhuje předělat stávající pravidla pro prodej pozemků pro stavbu RD.

Přestávka
https://youtu.be/iMEiWIBjKeY

3.část

https://youtu.be/HVG4pKZJ1Lo