10. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa

Motivací pro pořizování záznamu  jednání ze zastupitelstva a jeho zveřejnění je navázání na řadu měst a obcí, které to považují za kompaktní a průhledné jednání vůči občanům.

Přítomno všech 21 zastupitelů.

 

HARMONOGRAM:

17:12 Návrh schválení programu, diskuze občanů přesunuta na začátek programu

17:16 Prezentace dění ve městě (proběhlé akce), zač. záznamu

 

17:29 Přichází cca 20-ti členná skupina občanů

17:42 Pozvánky na akce

17:43 Diskuze občanů

17:44 Dům v ul. El.Krasnohorské , nový nájemce (p.Rezek) chce pronajmout, Co chce město dělat s tímto místem? Ptají se občané z okolí domu. Hygiena? Kanalizace? Nepořádek?

Starosta vysvětluje situaci ohledně pozemků v okolí. Nesprávná likvidace odpadních vod. Rozeslání dopisů na příslušné orgány. Bezpečnost. Město nemá velké páky. Nemůže ovlivňovat dávky na bydlení. (audiozaznám vypnutý na žádost starosty a diskutujících). Jak lze vyřešit situaci? Nevíme... Stále probíhá diskuze. Proč město nevykupuje špatné domy v dražbě?

18:37 (spuštěn záznam) Diskuze o parkovací ploše před obchody na náměstí

18:49 Diskuze občanů: ul.Školní - vybudovat prioritně chodník, nové značky, před dotací? Město preferuje celkové řešení situace (s dotací)

18:51 Diskuze občanů: cyklostezka KL-Rbk. Město jedná s majitel. Předložilo město prodejní cenu? Nepředložilo. Cyklisté z KL (A.Kubica a spol.) rádi pomohou při jednání o odkupu pozemku od p. Plechatý.

18:57 Správa o hospodaření města (zvýšení celkového rozpočtu města o 3 715 tis. )

19:04 Rozpočtové opatření

19:05 Správa o činnosti Městského úřadu (zaměstnanci, odbory, kontroly, agenda, aktivity TS). Kontrola úřadu (příští týden).

19:11 Kostka KL - popis činnosti 2015, příprava rekonstrukce T-klubu

19:22 Dotace Kostka (Ústecký kraj, Agrofert,...)

19:25 Prodej pozemků 

- 688/1 k.ú Kyjov - staženo z jednání

- 736 k.ú. Kyjov - staženo z jednání...Zobrazit více

 - neschvaluje prodej p. p. č. 310 o výměře 405 m2, p. p. č. 307 o výměře 398 m2 a části st. p. č. 214 včetně stavby kůlny, vše k. ú. Krásná Lípa, diskuze, zastupitelů. - PRO 20, PROTI 1

- schvaluje prodej části p. p. č. 241/3 o výměře 356 m2 a části st. p. č. 179/2 o výměře 4 m2, vše k. ú. Krásná Lípa

-  schvaluje prodej části p. p. č. 41/1 o výměře 2 m2 a části p. p. č. 2744/1 o výměře 5 m2, vše k. ú. Krásná Lípa a části p. p. č. 498/3 o výměře 4 m2, k. ú. Krásný Buk

-  schvaluje prodej p. p. č. 978/3 o výměře 177 m2 a části p. p. č. 1086/3 o výměře 1230 m2, k. ú. Krásná Lípa

- 20:01 schvaluje doplnění usnesení ZM č. 8-25/2016 ze dne 14. 3. 2016 o prodeji části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa Gabriele Karmanové, bytem Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa

- 20:05 uděluje souhlas s převodem p. p. č. 647/6 a p. p. č. 659, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy

- 20:06 schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 18, Nemocniční 1149/12a s Petrem Fárkem, bytem nám. 5. května 2, Roztoky u Prahy, s účinností od 1. 7. 2016

(ukončení audiovizuálního zánamu z důvodu vybití i náhradní baterie)

20:08 přestávka

20:34 schvaluje Smlouvu č. 2016/15/19 - 210 o partnerské spolupráci mezi městy Krásná Lípa a Zyrardów.

20:45 ZM ruší usnesení ZM č. 25 - 21/2014 ze dne 10. 9. 2014 a ZM č. 2 - 36/2014 ze dne 10. 12. 2014 o převodu parkoviště na Pražské ul. do majetku města Krásná Lípa. - přijato

20.50 ZM bere na vědomí usnesení RM č. 28-07/2016, kterým byla přijata nabídka poradenství společnosti KODAP s. r. o., IČ 49904493 ve věci postupu kontroly finančního úřadu u projektu Kanalizace Krásná Lípa.

21:08 ZM schvaluje dodatek č. 1 číslo 2016/45/19 - 211 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR projektu Energetické úspory budovy 1. MŠ v Krásné Lípě.

21:09 ZM schvaluje přijetí národní dotace MZe ČR v rámci programu Dotace na údržbu a obnovu kulturního dědictví na obnovu kapliček v k. ú. Kyjov a Zahrady a vybudování místa pasivního odpočinku a realizaci těchto projektů.

21:11 ZM schvaluje změnu Zásad pro členy zastupitelstva pro poskytování cestovních náhrad při  21:12 ZM odvolává z Finančního výboru Kateřinu Němcovou a Lenku Fritscheovou na základě 21:15 ZM schvaluje přijetí dotace z programu Prevence kriminality 2016 na projekt Asistent prevence kriminality.

21:16 ZM schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku do FRIM pro p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa ve výši 300 000 Kč na investice realizované v roce 2016.

21:19 ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2016 společnosti České Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa na zajištění činnosti a provozu Domu ČŠ na rok 2015 ve výši 139 464 Kč.

21:21 ZM schvaluje vyčlenění částky na předfinancování projektu Poznej své sousedy a projektu Po stopách Augusta Frinda ve výši 100 % celkových výdajů projektů (21 500 EUR)

21:25 Změna v prodeji pozemků. Změna ceníku pro prodej pozemků, Zastupitelé budou o pozemcích hlasivat tajně....

21:36 Postup podpory prodeje pozemků. Nová pravidla.

21:39 Dotační programy od města (dotace na pozemky)

21:43 (dotaz M.Řebíček)

- proč místostarosta J.Drobečková vypovídala u soudu ohledně sporu Kulturní dům v Rbk? 

- informace o inspekcích v ZŠ KL 

(dotaz p. Vajs) 

- odklízení vraků v KL

- havarijní stav objektu v ul. Kyjovské 

(R.Nagel)

- oživení městského parku 

(Z.Šedivý)

- pozvánka do nového čajového klubu na Vlčí Horu

22:15 zastupitelstvo ukončeno, příště 12.9.